Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Betjen dig selv

Meld flytning digitalt

Kontaktinfo

Bosætningskoordinatorer

Louise Davids

Louise Davids Hun taler dansk Hun taler tysk Hun taler engelsk
Bosætningskoodinator
Tlf.: 73 76 80 20
Mobil: 53 63 11 66
E-mail: ldav@aabenraa.dk

Eva Aaen Damsleth Larsen Hun taler dansk Hun taler tysk Hun taler engelsk
Bosætningsteam
E-mail tilflytter@aabenraa.dk og tlf. 73 76 70 48

Malene Thuskjær Johansen Hun taler dansk  Hun taler engelsk
Bosætningsteam
Email: tilflytter@aabenraa.dk og tlf. 73 76 89 81

Rune Højer Han taler dansk  Han taler engelsk
Bosætningsteam
Email: tilflytter@aabenraa.dk og tlf. 73 76 77 60