Barsøfærgen

Barsøfærgen har adskillige faste ture hver dag. Der overføres både personer, køretøjer og gods, men øen er lille og har kun meget lidt offentlig vej, så overførsel af personbiler er begrænset. Se reglerne på denne side, hvor du også finder sejlplan og takster.

  Sejlplan

  Se sejlplanen for 2017 her.
  Vær opmærksom på, at der er forskel på afgangene i lige og ulige uger.
  Det er muligt at bestille ture uden for sejlplan. Husk at bestille i god tid – se kontaktoplysninger under pladsbestilling. 

   

  Takster

  Se takster for 2017 her.
  Vær opmærksom på, at taksterne er afhængige af sæson. Personbefordring er gratis for øboere.
  Vi modtager kontanter, Mobile Pay og SWIPP, men ikke kreditkort.

   

  Regler for overførsel af biler

  Sejlads med køretøjer er begrænset til biler der har gyldigt ærinde på øen.
  Med gyldigt ærinde forstås:

  • Biler ejet af øens beboere
  • Besøgende, der medbringer meget bagage
  • Feriegæster, der har lejet en feriebolig
  • Besøgende, der har et begrænsende handicap

  Færgens personale forbeholder sig ret til at afvise biler uden gyldigt ærinde på øen.

  Færgen må medtage 24 passagerer. Det tilrådes at reservere plads i god tid på telefon.: 73 76 88 00.

  Der kan bestilles plads via E-mail. barsoefaergen@aabenraa.dk  Bestillingen er ikke gyldig før den er blevet bekræftet af færgeførerne.

  Ved pladsbestilling skal man være til stede mindst 5 minutter før afgang.

  Der sejles "oprydningstur", såfremt der er passagerer der ikke overføres ved de ordinære afgange. Samme princip gælder ture uden for sejlplanen. Øboerne har fortrinsret til ordinære ture.

  Die Fähre ist normal zur überführung von max. 24 Personen zugelassen. Es kann notwendig sein Plätze zu bestellen ( Telefon 7376 8800).

  Barsøfærgen. Barsøvej 190,  6200 Aabenraa.

   

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk sikkerpost@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer