Barsøfærgen

Velkommen til Barsøfærgen.

Barsøfærgen har adskillige faste ture hver dag. Der overføres både personer, køretøjer og gods, men øen er lille og har kun meget lidt offentlig vej, så overførsel af personbiler er begrænset. Se reglerne på denne side, hvor du også finder sejlplan og takster.

Online booking

Hvis du vil vide, hvordan færgen sejler, kan du klikke her for online booking 

Sejlplan

Se sejlplanen for 2022

Takster

Se takstbladet gældende for 2022

Bemærk, at taksterne ændres i forhold til sæsonen. Personbefordring er gratis for øboere.

Vi modtager kontanter, Mobile Pay og tager også imod kreditkort.

Pladsreservation

Vi råder altid til, at reservere plads på færgen, fra begge sider.

I tilfælde af, at man ikke kan booke plads via systemet, kan Barsø Færgen kontaktes på tlf. 73 76 88 00.

Retningslinjer for personbefordring

 • Retur afgang fra Barsø sker kun efter forudgående reservation eller kontakt til færgeriet
 • Færgen må transportere op til 24 passagerer
 • Overfarten tager ca. 15 min hver vej
 • Billettering sker kun på fastlandet
 • Øens beboere har fortrinsret til færgen, på ordinære ture. Derfor holdes sædvanligvis 4 pladser fri indtil 5 min før afgang, ved fuld reserveret færge.

Retningslinjer for overførsel af biler

 • Retur afgang fra Barsø sker kun efter forudgående reservation eller kontakt til færgeriet.
 • Biler ejet af øens beboere.
 • Besøgende, der medbringer meget bagage i forbindelse med arrangementer på øen.
 • Feriegæster, der har lejet en feriebolig
 • Da færgen er betjent af kun 1 person. Kan antallet af handicappede der kan overføres på 1 tur, begrænses af sikkerhedshensyn. Venligst kontakt færgeriet, hvis du er i tvivl.
 • Færgens personale forbeholder sig ret til at afvise biler uden gyldigt ærinde på øen.

Oprydningstur og ekstra tur

Såfremt der, ved færgens planlagte afgange, møder flere passagerer frem, end færgen har kapacitet til. Sejler færgen en oprydningstur, uden beregning, så længe sejlplanen tillader dette.

Indenfor færgens normale sejlplan kan der reserveres en ekstra tur mellem de planlagte sejladser. Såfremt sejlplanen tillader det. Taksten for en ekstra tur inden for sejlplanen, kan ses i takstbladet.
Ønskes der en tur udenfor færgens sejlplan, skal denne reserveres senest kl. 15.00 samme dag.

Bemærk at der ALTID skal betales billetter for både passagerer og køretøjer, ud over prisen for en ekstra tur.

 

Die Fähre ist normal zur überführung von max. 24 Personen zugelassen. Es kann notwendig sein Plätze zu bestellen ( Telefon 7376 8800).

Barsøfærgen. Barsøvej 190, 6200 Aabenraa.