Energirenove­ring af gadelys

Udskiftning af armaturer

Aabenraa kommunes Drift og Vedligehold har i samarbejde med SE igangsat renovering af gadelyset i Aabenraa kommune.

Der bliver i alt skiftet 12.275 armaturer ud af de 17.000 der p.t. er opsat i Aabenraa kommune.

Energirenoveringen er igangsat i 2014 og forventes færdig i 2017.

  • I 2014 er der skiftet 1.450 armaturer
  • I 2015 skiftes der 7.180 armaturer
  • I 2016 skiftes der 2.220 armaturer
  • I 2017 skiftes der 1.425 armaturer

De nye armaturer der bliver opsat er LED armaturer, der bruger væsentlig mindre energi og holder meget længere.

LED armaturer er et mere direkte lys, der lyser på ud vejen og ikke ind i forhaver og huse, det vil derfor være steder hvor de nye armaturer vil opleves som om der er mindre lys end tidligere, lyset på vejen vil dog være det samme eller bedre end med de gamle traditionelle armaturer.

Der vil være områder i kommunen hvor der ikke bliver skiftet gadelys, dette kan skyldes at der allerede er opsat lamper med ny teknologi eller at der ikke umiddelbart er de store energibesparelser.

Mange steder skal de gamle træmaster med luftledninger skiftes til nye stålmaster med kabel i jorden, disse steder er det nødvendigt at grave i vej og fortov, det vil naturligvis give gener for beboerne i området, vi bestræber os på at genere mindst muligt.

Når der arbejdes med gadelyset, vil der være tidspunkter hvor gadelyset vil være tændt om dagen og slukket om natten.

I 2014 og 2015 har vi skiftet armaturer i Padborgområdet, og vi forventer at blive færdig i området inden påske.

I 2015 forventer vi at skifte armaturer i Aabenraa, Rødekro og en del af områderne omkring Aabenraa.

Kontaktinfo

Drift & Vedligehold

Mail: driftogvedligeholdelse@aabenraa.dk