Vejbelysning

    I Aabenraa Kommune er det firmaet Sydenergi, der har ansvaret for drift af vejbelysning på kommunale veje, pladser og stier.

    Ser du lamper her, der ikke virker, er du meget velkommen at give besked til SE / Syd Energi via linket: Indberet fejl på gadelys

    Husk at angive så præcis adresse som muligt.

    Er der lamper der blinker eller ikke virker, bør det normalt være rettet inden 14 dage.

    På private fællesveje i byer og bymæssige bebyggelser med vejbelysning er det grundejere / grundejerforeninger der skal sørge for at vejbelysningen er i orden.