Vejbelysning

  I Aabenraa Kommune er det Driftsenheden, der har ansvaret for drift af vejbelysning på kommunale veje, pladser og stier.

  Ser du lamper her, der ikke virker, er du meget velkommen at give besked til  Driftsenheden  via "giv et tip på kort" eller mail: entre@aabenraa.dk

  Husk at angive så præcis adresse som muligt.

  Er der lamper der blinker eller ikke virker, bør det normalt være rettet inden 14 dage.

  På private fællesveje i byer og bymæssige bebyggelser med vejbelysning er det grundejere / grundejerforeninger der skal sørge for at vejbelysningen er i orden.

  Kontaktinfo

  Driftsenheden

  Telefon: 73 76 75 00
  Mail: entre@aabenraa.dk