Giv et tip på kort

Du kan sende os en besked på denne side, hvis du opdager ting, som du mener Drift & Anlæg bør tage sig af.

Selvbetjening

Giv et tip på kort

Du kan også give et tip på vores app, som du kan hente fra App store eller Google Play

Vi bestræber os på at veje, stier og parker fremstår vel vedligeholdt, men vi kan ikke hver dag holde øje med det hele.

Der kan derfor være problemer, som vi ikke er opmærksomme på, men som kan være til gene for dig eller andre.

Det kan f.eks. være

  • Hul i kørebane eller sti
  • Vand på kørebane eller sti
  • Stoppede rendestensbrønde
  • Sne eller is på fortov, sti eller kørebane
  • Ujævne fortove
  • Defekt trafiksignal
  • Defekt eller manglende kørebaneafmærkning
  • Beskadiget skilt / autoværn
  • Gener fra træer og bevoksning ud mod vej, fortov og sti
  • Dårlig oversigt

Så vil din henvendelse blive sendt direkte til den afdeling/sagsbehandler som skal tage sig af sagen.  Din henvendelse er anonym, hvorfor du ikke vil modtage svar på din henvendelse.

Du kan medsende et billede eller andre filer, der kan være med til at belyse problemet. Klik på ”Gennemse” nederst til venstre, så kan du vedhæfte en fil fra din pc’er.

Du er altid velkommen til at indtaste dit telefonnummer og/eller mailadresse, så vi kan kontakte dig hvis vi har behov for yderligere oplysninger om din henvendelse.

Når du trykker på send, får du en kvittering på din henvendelse. Du kan ikke forvente, at blive kontaktet yderligere.

Kontaktinfo

Driftsenheden

Telefon: 73 76 75 00
Mail: entre@aabenraa.dk