Giv et tip på kort

Har du observeret skader på vej, sti, fortov eller cykelsti, problemer på kommunens grønne arealer, dit gadelys eller trafiksignalanlæg, Vintertjenesten, graffiti eller lignende kan du indberette det her.
Du kan også give et tip på vores app som du kan hente fra App store eller Google Play.

Du får brug for:

  • Oplysninger og adressen/stedet hvor fejlen er.
Begynd selvbetjening nu