Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej som fører over en ejendom og tjener som adgangsvej for en anden ejendom. De to ejendomme skal have forskellige ejere.

Reglerne om private fællesveje findes hovedsageligt i privatvejsloven. Du kan finde loven hos Retsinformation.

Vejrettigheder

Man har vejret til en privat fællesvej, hvis vejen er eneste eller væsentligste adgangsvej til ens ejendom. Vejrettigheder er som regel grundlagt på en frivillig aftale, men de kan også være stiftet ved en afgørelse fra vejmyndigheden (kommunen) eller ved dom. Ofte, men ikke altid, er en vejret tinglyst.

Du kan finde tinglyste vejrettigheder i Tingbogen. Det kræver brug af NemID.

Kommunen kan ikke altid vide om der eksisterer vejrettigheder til en vej, og dermed om der er tale om en privat fællesvej.

Vedligehold af private fællesveje

I landzone skal de vejberettigede vedligeholde vejen. I byzone skal naboerne til vejen vedligeholde den.

Dette gælder dog kun hvis der ikke er andre regler som træder i stedet. Der kan f.eks. være indgået en aftale om at vedligehold af en privat fællesvej i landzone skal vedligeholdes af kun en enkelt vejberettiget grundejer. Det kan også være at vedligeholdet af en privat fællesvej er pålagt en grundejerforening via bestemmelser i en lokalplan.

Vejsyn

Hvis en vejberettiget ikke er tilfreds med tilstanden af en privat fællesvej, kan den vejberettigede anmode om et vejsyn. Hvis kommunen ved vejsynet finder at vejen er i dårlig stand, kan den træffe afgørelse om at vejen skal istandsættes og om hvem der skal betale for istandsættelsen.

Færdsel på private fællesveje

Alle må færdes til fods, på cykel og til hest på private veje/stier eller private fællesveje/stier i det åbne land. Det følger af Naturbeskyttelseslovens regler. I visse tilfælde kan ejeren dog forbyde færdsel, jf. §17 i mark- og vejfredsloven. Retten til at færdes i bil kræver en aftale om vejret.

På private fællesveje i byområder må man almindeligvis færdes i bil, når færdslen er af samme karakter som beboernes færdsel.

Kontaktinfo

Trafik & Anlæg

Mail: Trafik@aabenraa.dk
Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid