Offentlig parkering

I Aabenraa Kommune findes der mange gode parkeringsmuligheder, med forskellige tidsbegrænsninger.

  Aabenraa bymidte

  Se kort over offentlige parkeringspladser

  Se hvor der er parkeringspladser uden tidsbegrænsning

  Se hvor der er handicapparkeringspladser

  Ved privat ejede parkeringspladser gælder andre regler, som er særligt skiltet.

  Parkering med lastbiler og påhængskøretøjer

  Parkeringsbekendtgørelsen for Aabenraa Kommune supplerer Færdselslovens almindelige regler om standsning og parkering. 

  Ifølge bekendtgørelsen gælder det at:

  - Køretøjer over 3.500 kg. samt påhængskøretøjer over 2.000 kg. må ikke parkeres på veje i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 07.00, med mindre parkering er lovliggjort med skiltning.
  I tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 19.00, må disse køretøjer parkeres i maks. 6. timer.

  - Påhængskøretøjer under 2.000 kg. må parkeres på veje i højst 24 timer.

  - Der må ikke parkeres køretøjer elle påhængskøretøjer med henblik på reklame.