Asfaltveje

  Vejeftersyn

  Der laves eftersyn af en del af vejnettet hver år, kaldet hovedeftersyn. Hovedeftersynet giver et overblik over vejenes tilstand, samt muligheden for at kunne følge udviklingen af vejenes tilstand og vejkapitalen. Hovedeftersynet laves af Vejdirektoratet. Læs mere om tilstand af veje, cykelsti og fortove her.

  Vedligeholdelse af asfaltvejene

  Vedligeholdelsesmetode af de offentlige asfalterede veje, tager udgangspunkt i vejklassen, trafikbelastningen og skadespoint fra hovedeftersynet. Vedligehold udføres bl.a. som slidlagsarbejde forstærkningslag, remix, (overfladebelægning (OB)), forsegling, opretning og lapning af slaghuller.

  Udlægning af nyt asfalt

  Større asfaltarbejder, som f.eks. slidlag og forstærkningslag udføres på større vejstrækninger og i hele vejens bredde. Kortet angiver de planlagte større asfaltarbejder, som vi forventer at udføre i 2020.

  Ofte stillede spørgsmål

  • Er din vej vist på kortet, er den med i planlægningen.

  • På den eksisterende asfalt udsprøjtes en forsegling, hvorpå der afstrøes med 0-2 mm stenmel.

  • Overfladebelægning, hvor der udsprøjtes et lag bitumen og herpå udlægges et lag granitsten, som tromles ned i overfladen.

  • Den eksisterende asfalt opvarmes og de øverste 3-4 cm oprives og blandes med nyt asfalt og genudlægges.

  • En beskrivelse af skadegennemsnittet på asfalten, hvor materialet nedbrydes i løbet af en forholdsvis kort tid og forsvinder efterladende en fordybning med stejle kanter.

  • Det øverste asfaltlag, som udlægges i ca. 3 cm tykkelse.

  • Det øverste asfaltlag, som udlægges i 5-8 cm. tykkelse for at forstærke vejens bæreevne.

  • Værdien af vejens belægning og opbygning, enten som nyværdi eller nutidsværdi.

  • Den funktion, som vejen har, eller kommunal bestyrelsen, ønsker vejen skal have.

  Kontaktinfo

  Driftsenheden

  Telefon: 73 76 75 00
  Mail: entre@aabenraa.dk