Bov Nord - øst for motorvejen

Bov-Padborg er beliggende ved grænsen til Tyskland. Mod vest afgrænses byen af store erhvervsområder, der er opstået i forbindelse med grænsen, jernbanen og motorvejen. Padborg Transportcenter, Gate Denmark, er ikke bare Danmarks, men Nordeuropas største transportcenter med daglig afgang til mere end 1000 forskellige destinationer.

Danmarks port til Europa, Tysklands port til Skandinavien.
Mere end 4000 lastbiler passerer dagligt Padborg og Gate Denmark er et naturligt stoppested for alt gods, da den største og mest professionelle kapacitet inden for transport og distribution er samlet her. 


Vis større kort

Arealnr. Samlet areal m²  Pris inkl. kloaktilslutningsbidrag Planlægning
B 3     5.520  132,00 kr./m² + moms Se lokalplanen

Erhvervsarealerne kan sælges i størrelser efter købers ønske, så vidt muligt.

Tilslutningsbidrag til offentlig kloaknet er 53.595 kr. + moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal i 2022.

For tilslutningsbidrag til vand, el og varme se oplysninger i yderligere informationer her på siden.

Ændrede vilkår for byggepligt på B3

For erhvervsarealerne B3 fraviges kravet, i kommunens generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer, om byggepligt. Fravigelse gælder dog kun for understøttende serviceerhverv for området i form af tankanlæg og lignende.

Læs mere i de nye generelle salgsbetingelser gældende fra 1. september 2021.

I er velkommen til at kontakte Ellen Kankelborg, tlf.: 7376 7010 - eka@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af salgsmateriale m.v.