Padborg Nord - vest for motorvejen

Padborg er beliggende ved grænsen til Tyskland. Mod vest afgrænses byen af store erhvervsområder, der er opstået i forbindelse med grænsen, jernbanen og motorvejen. Padborg Transportcenter, Gate Denmark, er ikke bare Danmarks, men Nordeuropas største transportcenter med daglig afgang til mere end 1000 forskellige destinationer.

Meget attraktive motorvejsnære erhvervsarealer vest for motorvejen i Padborg. Danmarks port til Europa, Tysklands port til Skandinavien.
Mere end 4000 lastbiler passerer dagligt Padborg og Gate Denmark er et naturligt stoppested for alt gods, da den største og mest professionelle kapacitet inden for transport og distribution er samlet her. 

Foreløbig skitse, for så vidt angår placeringen af Skandinaviensvejs og Kejsergades forlængelse samt størrelsen af grundene. Aabenraa Kommune arbejder dedikeret for etablering af en motorvejsbro fra Kejsergade, og har afsat 25 mio. kr. til at finansiere en del af den. Kommunen kan dog ikke garantere, at den kommer.
Arealnr. Samlet areal m²  Pris ekskl. kloaktilslutningsbidrag Planlægning 
B1a   29.122    125,00 kr./m² + moms Se lokalplanen

Erhvervsarealerne kan sælges i størrelser efter købers ønske, så vidt muligt. 

Tilslutningsbidrag til offentlig kloaknet er 59.746 kr. + moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal i 2023.

For tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og varme se oplysninger i yderligere informationer her på siden.

B1a er endnu ikke er endelig byggemodnet, for så vidt angår muligheden for afledning af regn- og spildevand, hvorfor der tages forbehold for hvornår arealerne er klar til bebyggelse.
Det forventes, at arealerne først vil være færdigbyggemodnede om ca. 2 år, hvorfor det vil være muligt for køber at fastsætte overtagelsesdagen til det tidspunkt, hvor arealet er klar til at bygge på.
Ved underskrift af købsaftalen skal der dog indbetales et depositum (1. del af købesummen) på min 5% af købesummen jf. Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer.

Læs mere i de nye generelle salgsbetingelser gældende fra 1. september 2021.

I er velkommen til at kontakte Ellen Kankelborg, tlf.: 7376 7010 - eka@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af salgsmateriale m.v.