CSR-Mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

Selvbetjening

CSR-mærke Aabenraa

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Ansøgningsperioden for CSR-mærke Aabenraa 2019 sluttede d. 15. dec. 2018. I alt 67 virksomheder blev godkendt, og du kan se listen over dem her.

Næste ansøgningsrunde for CSR-mærke Aabenraa 2020 forventes at blive skudt i gang 15. oktober 2019, og du kan ansøge om mærket frem til den 15. december 2019.

Ansøgninger indsendes via en selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig her på siden.

Hvilke krav er der til CSR-mærket i 2020?
Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune og opfylder følgende krav:

Minimum 10 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

Spørgsmål:
Hvis du vil vide mere om CSR-mærke Aabenraa, kan du sende en mail til jobcenter@aabenraa.dk.
Du kan også ringe til vores CSR-hotline på 30 12 67 98.

Aabenraa Kommune
JB-Sekretariatet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

CSR-hotline: 30 12 67 98
Telefontid:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Mail: Jobcenter@aabenraa.dk