Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

CSR-Mærke Aabenraa

Søg om at få CSR-mærket inden 15. december, og vis omverdenen, at din virksomhed tager lokalt socialt ansvar

Om CSR-mærke Aabenraa 

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet. 

Med CSR-mærket ønsker Aabenraa Kommune at anerkende lokale virksomheder, der skaffer flere virksomhedspraktikker, løfter efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter. 

Virksomhederne kan bruge CSR-mærket i deres markedsføring. Det giver også virksomheden fordele, når den skal byde ind på nye opgaver for Aabenraa Kommune. CSR-mærket fungerer nemlig også som automatisk dokumentation for, at virksomheden lever op til Aabenraa Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Hvem kan blive CSR-certificeret?  

Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune og opfylder følgende krav: 

  1. Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og skånejob samt medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet.
  2. Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været i et voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge, ledige ansat i jobrotation, IGU og EGU samt opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet virksomhedserklæringer.

Virksomheder med 10 ansatte eller derover skal opfylde både pkt. 1 og 2.

Virksomheder med under 10 ansatte skal opfylde enten pkt. 1 eller 2.

Hvordan kan jeg blive CSR-certificeret? 

Hvis du opfylder kravene, har du mulighed for at søge Aabenraa Kommunes CSR-mærke fra 1. oktober 2017.

Virksomheder, der har CSR mærket for 2016-17, skal søge igen, hvis de ønsker CSR-mærkning for 2018.

Har du spørgsmål?

Hvis I ønsker mere information om CSR-mærket, kan I sende en mail til Jobcenter@aabenraa.dk, hvorefter I vil blive kontaktet af en virksomhedskonsulent.

Aabenraa Kommune
JB-Sekretariatet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Telefontid
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Mail: Jobcenter@aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer