CSR-Mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

CSR-virksomheder i 2020

Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2020 fandt sted den 24. februar 2020, hvor 71 virksomheder blev hædret for deres sociale indsats ved en reception på Aabenraa Rådhus.

Du finder en liste over de 71 CSR-virksomheder HER

Ansøg om CSR-mærke Aabenraa 2021

Næste ansøgningsrunde for CSR-mærke Aabenraa 2021 skydes i gang den 15. oktober 2020, og du kan ansøge om mærket frem til den 15. december 2020. Ansøgninger udfyldes og indsendes digitalt via et link, som bliver tilgængeligt her på siden ved ansøgningsperiodens start den 15. oktober 2020.

For at blive godkendt til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2021 skal din virksomhed (CVR-nr. eller P-nummer) ligge i Aabenraa Kommune samt opfylde følgende kriterier:

Minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

 

Aabenraa Kommune
JB-Sekretariatet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Mail: Jobcenter@aabenraa.dk