CSR-Mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner.

Hvem kan få CSR-mærke Aabenraa?
Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune, og hvis minimum 10 % af jeres medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) har været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

CSR-mærke Aabenraa 2022:
Ansøgningsfristen er udløbet. Den 10. januar 2022 tildelte Arbejdsmarkedsudvalget CSR-mærke Aabenraa 2022 til i alt 93 virksomheder. CSR-mærke Aabenraa 2022 vil officielt blive overrakt virksomhederne ved en reception i Byrådssalen på Aabenraa Rådhus.

Her kan du se listen over de 93 virksomheder.

Næste mulighed for at søge Aabenraa Kommunes CSR-mærket bliver i oktober 2022.

Vil du vide mere?
Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål til CSR-mærke Aabenraa, kan du skrive os en mail til jobcenter@aabenraa.dk.

 

 

 

 

 

Aabenraa Kommune
JB-Sekretariatet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Mail: Jobcenter@aabenraa.dk