Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

CSR-Mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til de dårligt stillede borgere. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til efter- og uddannelsesopgaver, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Ansøgningsperioden for CSR-mærke Aabenraa 2019 sluttede d. 15. dec. 2018. I alt 67 virksomheder blev godkendt, og du kan se listen over dem her.

Næste ansøgningsrunde for CSR-mærke Aabenraa 2020 forventes at blive skudt i gang i oktober 2019.

Hvilke krav er der til CSR-mærket i 2020?

Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune og opfylder følgende krav:

Minimum 10 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

Spørgsmål:

Hvis du vil vide mere om CSR-mærke Aabenraa, kan du sende en mail til jobcenter@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune
JB-Sekretariatet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Telefontid
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Mail: Jobcenter@aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854

Borgerservice - bestil tid