CSR-Mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner.

Ansøg om CSR-mærke Aabenraa

Næste ansøgningsrunde til CSR-mærke Aabenraa 2022 løber fra 15. oktober – 15. december 2021.

Der kommer flere informationer om kriterier, ansøgningsproces mv. i 2021.  

CSR-virksomheder i 2021

Den 11. januar 2021 tildelte Arbejdsmarkedsudvalget CSR-mærke Aabenraa 2021 til i alt 77 virksomheder

Her kan du se listen over de 77 virksomheder.

I anledning af årets CSR-uddeling bringer vi nedenstående en video, som præsenterer en af de mange gode historier om virksomhedernes CSR-indsats.

Aabenraa Kommune
JB-Sekretariatet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73 76 76 76

Mail: Jobcenter@aabenraa.dk