Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Spildevandsplan 2014-17

Aabenraa kommunes byråd godkendte den 26. marts 2014 Spildevandsplanen for perioden 2014-17.
Planen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i hele Aabenraa Kommune.

  Om Spildevandsplan 2014-17

  Spildevandsplanen er Aabenraa Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver desuden de opgaver, der udføres i Arwos, og som finansieres via de takstfinansierede midler.

  Der er opstillet 6 særlige fokusområder,for spildevandshåndteringen i Aabenraa Kommune:

  • Vi vil sikre en sundhedsmæssig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig bortskaffelse af spildevandet.
  • Vi vil sikre en høj driftssikkerhed, hvor der tages højde for klimaændringer og ydre påvirkninger.
  • Vi vil sikre grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening med spildevand.
  • Vi vil reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb og søer for dermed at medvirke til en opfyldelse af de fastsatte målsætninger for vandkvaliteten.
  • Det skal sikres, at badevand ikke belastes med spildevand, som medfører hygiejniske og sundhedsmæssige risici.
  • Vi vil arbejde på at nedlægge små renseanlæg, og pumpe spildevandet til centrale renseanlæg.

  Nykloakering og separatkloakering

  I planperioden påbegynder Arwos nykloakering af 5 landsbyer og separatkloakering af fælleskloakkken i Kliplev, Bovrup, Bjerndrup, Fårhus, Vejbæk, Genner og Felsted.

  Du kan læse mere om kloakeringsprojekter hos kommunens spildevandsselskab, Arwos.

  Du kan se om din ejendom er omfattet af planer for ny- eller separatkloakering på kommunens kort nederst på siden.

  Spildevandsrensning i det åbne land

  Aabenraa kommune vil fortsætte arbejdet med at sikre en bedre spildevands­rensning fra ejendomme, der udleder til små vandløb og søer, som ikke tåler spildevand.

  Det er målet at alle ejendomme udenfor offentlig kloak renser deres husspildevand miljø­mæssigt forsvarligt. Det vil sige ved mekanisk rensning i en godkendt bundfældningstank efterfulgt af videregående rensning.

  Ejere af ejendomme, der skal have forbedret spildevandsrensning vil modtage varsel og påbud fra kommunen. Hvis man modtager påbud er det lovpligtigt at efterkomme påbuddet. Man har 3 år til at efterkomme et påbud om forbedret spildevandsrensning.

  I alt forventes 170 ejendomme, at modtage påbud.

  Se kort med spildevandsplan 2014-2017


  Vis større kort

  Ofte stillede spørgsmål

  • En bundfældningstank kaldtes tidligere en septik- eller trixtank (særlig tanktype). Stor, nedgravet tank til mekanisk rensning af husspildevand. Ca. 30% af affaldsstofferne i spildevandet bundfældes i denne tank.

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid