Spildevands­tilladelser

På denne side finder du en oversigt over tilladelser, meddelt til kommunens forsyningsselskab, Arwos.

Hvorfor offentliggøre tilladelser:

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens § 17, stk. 5, skal alle tilladelser meddelt til et offentligt spildevandsselskab, offentliggøres. Se Spildevandsbekendtgørelsen her.

På den måde, får du mulighed for at følge med i udviklingen inden for spildevandshåndteringen i Aabenraa Kommune.

Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunens spildevandsmyndighed på spildevand@aabenraa.dk.

De meddelte tilladelser:

2021

Tilladelse til udledning af overfladevand fra et boligområde, til vandløbet Tjærbæk via to regnvandsbassiner
Tilladelse til udledning af overfladevand fra kloakopland ADi03 ved Stolligvej til vandløbet Bøgelunds Bæk.
Screeningsafgørelse (VVM) for etablering af regnvandsbassin i forbindelse med byggemodning af erhvervsområde i den nordlige del af Padborg.
Tilladelse til udledning af overfladevand fra bolig-områder i Bov, til vandløbet på Bov og Nr. Smedeby mark via regnvandsbassin.
Tilladelse til udledning af overfladevand fra Løjt Kirkeby til vandløbet Løj 02 via regnvandsbassin.

2020
Tilladelse til udledning af overfladevand fra erhvervsområde NV for Kliplev, til vandløbet Bjerndrup Mølleå via regnvandsbassin
Tilladelse til udledning af overfladevand fra et eksisterende regnvandsbassin i forbindelse med byggemodning i Langhus, Aabenraa til vandløbet Tjærebæk.
Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til privat Vandløb i Genner By.

2019
Tilladelse til udledning af overfladevand til Aabenraa havn ved Kilen, i forbindelse med separering af Jørgensgaard
Tilladelse til udledning af overfladevand via rørbassin, til Slotsmølleåen fra nyt boligområde ved skovparken

2018
Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand for fremtidigt boligområde ved Fladhøj og Hærvejsskolen

2014
Tilladelse til udledning af overfladevand til Felsted Bæk

2012
Udledningstilladelse for overfladevand fra Haderslevvejkvarteret til Frydendals Bæk

2011
Udledningstilladelse overfladevand til Mølleåen fra P-pladser og Skolevænget 6200 Aabenraa
Udledningstilladelse overfladevand bolig og erhverv Bovrup til Gadekær Bæk
Udledningstilladelse oplande Haderslevvejkvarteret Aabenraa til Frydendals bæk
Udledningstilladelse overfladevand bassin Østergade Padborg

Udledningstilladelse overfladevand Arwos Landsbyen Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa

2010

Udledningstilladelse overfladevand Haderslevvejkvarteret Aabenraa Bøgelundsbæk

2009
Udledningstilladelse overfladevand Vejbæk til kommunevandløb 9, Bov
Overfladevand Uge by til Uge Bæk
Overfladevand industriområde Brunde Nord Rødekro til Hjarup Å.
Overfladevand erhverv Lundsbjerg Industrivej Stubbæk til Stubbæk Mose

2008
Overfladevand Industriområde Egelund Rødekro til Hjarup Å

2007
Overfladevand boligområde Løjt Kirkeby til Kirkebækken

Kontaktinfo

Spildevand

Mail: spildevand@aabenraa.dk

Dorthe Shajarati: 7376 7619
Nikolai Moestrup: 7376 8292
Alexander Sabroe: 7376 7351