Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Virksomheder

Spildevand, der afledes fra en virksomhed, kræver som udgangspunkt tilladelse fra miljømyndigheden.

Aabenraa kommune opdeler for virksomheder spildevand i husspildevand, processpildevand og regnvand.

Du kan på denne side læse om husspildevand og om processpildevand.

Kloakarbejde skal laves af autoriserede kloakmestre.

  Husspildevand

  Du har pligt til at tilslutte husspildevand til kloaksystemet, hvis der er ført stikledning hen til grundgrænsen.

  Du skal have tilladelse fra kommunen, til at udlede husspildevand til naturen. Aabenraa kommune vil stille krav om at spildevandet renses forsvarligt inden det bliver udledt. Du skal søge om tilladelse til at udlede husspildevand på selvbetjeningssiden Byg & Miljø.

  Processpildevand

  Processpildevand er spildevand, der opstår i produktionen. Du skal tilslutte processpildevandet til kloaksystemet, hvis der er ført stikledning hen til grundgrænsen. Generelt skal kommunen godkende at spildevandet kan afledes til kloakken. Kommunen kan således kræve forrensning inden du tilslutter processpildevand til kloaknettet. Det er for at sikre at vandet ikke skader kloakken eller rensningsanlæg

  Du skal have tilladelse til at udlede processpildevand til naturen. Du skal etablere en miljømæssig forsvarlig rensning, inden du udleder processpildevand til naturen.

  Du skalsøge om tilladelse til at udlede eller tilslutte processpildevand på selvbetjeningssiden Byg & Miljø.

  Regnvand

  Regnvand omfatter alt vand, der afledes fra tage, overflader og befæstede arealer i øvrigt.

  Kommunen kan stille krav om forsinkelse på egen grund, hvis man vil aflede regnvand fra store arealer til naturen eller kommunens kloaknet.

  Du skal søge om tilladelse til udledning af regnvand til naturen eller tilslutning til kloaknettet på Byg & Miljø.

  Læs mere om regnvand.

  Olieudskillere og sandfang

  Hvis du vil udlede spildevand fra tankanlæg, vaskepladser og vaskehaller eller fra kørearealer på virksomheder, vil kommunen som udgangspunkt stille krav om etablering af sandfang og olieudskiller inden tilkobling til kloaknettet.

  Du skal i ansøgningen redegøre for den forventede spildevandsstrøm, samt placering og dimensionering af olieudskilleren.

  Arwos

  Arwos er kommunens spildevandsselskab og står for drift af kommunens kloaknet og renseanlæg. Du skal aftale tilslutningssted for spildevand med Arwos. Du skal også aftale tilslutningsbidrag med Arwos. 

  Spildevandsplan

  Læs om Aabenraa kommunes administrationspraksis og planer for kloaknettet, i Spildevandsplan 2014-17.

   

  Ofte stillede spørgsmål

  • Husspildevand er alt spildevand, fra toiletter, bad, køkkener og bryggerser.

  • Spildevand fra virksomheder og erhverv, der i sin sammensætning adskiller sig væsentligt fra husspildevand. Omfatter bl.a. filterskyllevand, kølevand og mælkerumsvand.

  Kontaktinfo

  Spildevand

  Mail: spildevand@aabenraa.dk

  Dorthe Shajarati: 7376 7619
  Nikolai Moestrup: 7376 8292

   

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid