Jordvarme­anlæg

Bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg har regler for etablering, ændring og sløjfning af jordvarmeanlæg.

Etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg skal inden udførelse anmeldes til kommunen. Kommunen kontrollerer, at reglerne er overholdt og udsteder en tilladelse, inden du må etablerer eller ændrer anlægget.

Sløjfning af anlæg skal anmeldes til kommunen og der skal indsendes en sløjfningsrapport. Anmeldeskemaet for installation/sløjfning af tanke kan findes i højre spalte.

Jordvarmeanlæg inddeles i:

  • Horisontale anlæg
  • Vertikale anlæg
  • Anlæg med brine (vand og frostsikringsvæske)
  • Anlæg med direkte fordampning (kølemiddel direkte ud i rørsystemet

Hvis ejendommen har tilslutnings- eller forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (naturgas eller fjernvarme), kan dette forhindre at anlægget kan registreres som den primær varmekilde og i stedet registreres som sekundær varmekilde. Dette medfører, at der ikke kan opnås reduceret elafgift.

I visse tilfælde kan der opnås dispensation fra tilslutnings- eller forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (naturgas eller fjernvarme).

Der kan søges dispensation jf. Planloven eller Tilslutningsbekendtgørelsen.

Du kan med fordel kontakte Team Byg for at afklare om ejendommen er omfattet af tilslutnings- eller forblivelsespligt. Se kontaktinfo til højre.

 

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk