Varme­planlægning

Den første varmeforsyningslov blev vedtaget i 1979. Loven er efterfølgende blevet revideret flere gange og sætter i dag rammerne for kommunens planlægning og godkendelse for varmeforsyning herunder udarbejdelse af en varmeplan, samt godkendelse af projekter efter varmeforsyningsloven, projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen.

Kommunen skal i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter gennemføre planlægning for varmeforsyningen i kommunen.

Kommunen er godkendende myndighed for projekter efter varmeforsyningsloven, projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen. En række forhold er godkendelsespligtige eller kræver dispensation.

Nye varmeproduktionsanlæg, ændring eller nedlægning af eksisterende varmeproduktionsanlæg er godkendelsespligtigt, herunder for eks. brændselsskift eller kapacitetsændringer.

Nye varmetransmisions- og distributionsanlæg, samt ændring eller nedlægning af varmetransmisions- og distributionsanlæg er godkendelsespligtigt.

Projekter skal udarbejdes i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, projektbekendtgørelsen (herunder statens forudsætningsskrivelse) og tilslutningsbekendtgørelsen.

Projekterne skal fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at mindske energiforsyningens afhængighed af olie.

I kommunens varmeplan 2009 kan du se hvilke områder der er udlagt til fjernvarme, naturgas og individuel forsyning samt se om der er tilslutningspligt.

Nedenstående kort (Varmeplan 2009) viser de forskellige områder.


Vis større kort