Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Kampagnetilsyn

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagne tilsyn på virksomheder og landbrug. Det er ikke afgørende om tilsynene rettes imod virksomhederne eller landbrugene. Et kampagne tilsyn er en målrettet miljøindsats omkring et miljøproblem. Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen af kampagnen.

Aabenraa Kommune har i 2014 og 2015 valgt at kampagnetilsyn skulle omfatte olieudskillere på forskellige virksomhedstyper. Kampagnen blev i 2014 gennemført i samarbejde med Arwos, som samtidig havde en kampagne om at undgå olie i vej- og regnvandskloaker. På baggrund af resultaterne fra 2014 valgte Aabenraa Kommune at fortsætte med kampagnen i 2015.

I 2016 omhandlede kampagnen bygge- og anlægsaffald. Der blev ført tilsyn med nedbrydningsentreprenører i kommunen, samt konkrette genanvendelsesprojekter for nedknust bygge- og anlægsaffald. På baggrund af erfaringerne fra denne kampagne har Aabenraa Kommune valgt at øge fokus på håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Tilsynskampagnen i 2017 har haft fokus på affaldssortering på virksomhederne. Kommunen har lavet en folder, som kan hjælpe virksomhederne til at sortere affald rigtigt.
Der blev udført 12 tilsyn, der alene har handlet om kampagnen. Derudover er der udført ca. 40 kampagnetilsyn i forbindelse med basistilsyn og prioriteret tilsyn i andet halvår af 2017. Kampagnen har givet anledning til både henstillinger og indskærpelser. Virksomhederne er generelt gode til at opbevare deres farlige affald hensigtsmæssigt, men de skal være bedre til at kildesortere genanvendeligt affald fra deres brændbare fraktion.
Aabenraa Kommune vil med baggrund i ovenstående fortsætte med at udlevere folderen fra kampagnen i forbindelse med tilsyn på virksomheder i 2018.

Spørgsmål omkring kampagnetilsyn og andet i forbindelse med industritilsyn rettes til Aabenraa Kommune på industri@aabenraa.dk.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid