Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Miljøgodkendelser

Mange virksomheder og aktiviteter skal miljøgodkendes før de starter eller i forbindelse med udvidelse eller ændring i produktionen. Naboer, miljøorganisationer og andre med en individuel interesse har mulighed for at klage over en meddelt miljøgodkendelse.

Der er fastsat regler om at visse aktiviteter skal miljøgodkendes. Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Du kan se listen over godkendelsespligtige aktiviteter i bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøgodkendelsen sætter bl.a. krav til hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne gennem vilkår for virksomhedens indretning, drift og egenkontrol. Naboer og andre har mulighed for at klage over miljøgodkendelsen i 4 uger efter at den er meddelt. Du kan under aktuelle høringer se de miljøgodkendelser, hvor klagefristen ikke er udløbet.

Miljøgodkendelser der er meddelt efter juli 2016 offentliggøres på Digital Miljøadministration

Har du brug for ældre miljøgodkendelser kan du sende en mail til industri@aabenraa.dk med oplysninger om hvilken virksom hed du ønsker miljøgodkendelser for.

Du kan få yderligere oplysninger om miljøgodkendte virksomheder ved skrive til industri@aabenraa.dk eller ringe til Lene Lyster Hansen tlf. 7376 7044 eller Sandra Ravnsbæk Holm tlf. 7376 7786

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid