Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Tilsynsberetning

Kommunen skal en gang årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen og meddelte miljøgodkendelser, der er foretaget det foregående år. Indberetningen vedrører de virksomheder, der er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Aabenraa Kommune udarbejder hvert år en tilsynsindberetning for de tilsyn og de miljøgodkendelser, som kommunen har foretaget tilsyn og sagsbehandling på det foregående år. Tilsynsindberetningen afgives for et kalenderår ad gangen, og indeholder en opgørelse over antallet af tilsynspligtige landbrug og virksomheder i kommunen, antallet af miljøgodkendelser, antal tilsynsbesøg samt en opgørelse over de reaktioner kommunen har givet i forbindelse med overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven m.v.

Miljøstyrelsen har i bekendtgørelse om miljøtilsyn beskrevet, hvilke oplysninger indberetningen skal indeholde

Tilsynsindberetningen skal indsendes til Miljøstyrelsen inden den 1. april det følgende år. Tilsynsberetningen offentliggøres her på kommunens hjemmeside og på Digital MiljøAdministration 

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid