Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Tilsynsplan

Aabenraa Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, der i hovedtræk er en plan for kommunens tilsynsarbejde i perioden fra 2017–2021.

Aabenraa Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, der omfatter tilsynsarbejdet for 2017-2021. Planen opdateres mindst hvert 4. år, og omfatter de virksomheder og husdyrbrug, der ligger inden for tilsynsmyndighedens område.

Indholdet i Tilsynsplanen er fastlagt i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Miljøtilsynsplanen indeholder oplysninger omkring det geografiske område, som planen omfatter, og en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer. Derudover indeholder planen en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsyn tilrettelægges og gennemføres, og en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Bilaget indeholder en liste over de virksomheder og landbrug, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer, miljørisikoscore og gældende listepunkt for IED-aktivitet.
Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn, foretager kommunen en opdatering af miljørisikovurderingen for den enkelte virksomhed/landbrug.
Miljøtilsynsplanen er d. 21. april 2017 offentliggjort på Digital MiljøAdministration (www.dma.mst.dk).

Spørgsmål omkring tilsynsplan og andet i forbindelse med tilsyn rettes til Aabenraa Kommune på industri@aabenraa.dk.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid