Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer, åer og skove samt fortidsminder og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

  Hvordan søger man dispensation

  Det er kommunens opgave at sikre, at reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer bliver overholdt. Det er også kommunen, der kan træffe afgørelse om dispensation.

  Ønsker du at bygge indenfor en bygge- eller beskyttelseslinje skal du indsende en skriftlig ansøgning om dispensation til Aabenraa Kommune.
  Ansøgningen skal vedlægges målfast og målsat situationsplan og facadetegninger af det planlagte byggeri. Benyt dette ansøgningsskema.

  Læs mere om bygge- og beskyttelseslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Send dispensationsansøgningen pr. mail til Team Byg på byg@aabenraa.dk eller sammen med din byggeansøgning på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø

  Kontaktinfo

  Team Byg

  Telefon: 7376 7347
  Mail: byg@aabenraa.dk
  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid