Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Fredninger

En fredning er en varig sikring af et natur- og landskabs- og/eller kulturområde.

  Hvad betyder fredningen

  Fredninger er af central betydning i kommunes naturbeskyttelsesarbejde, idet det er det stærkeste middel til sikring af et landskab med dets indhold af bygnings, geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier.

  Har du arealer inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i f.eks. arealernes drift eller bryggeri kan kræve dispensation fra fredningen.

  I særlige tilfælde kan der dispenseres fra fredningsbestemmelserne. Det er Fredningsnævnet der behandler fredningssager og giver dispensationer.

  Hvordan søger man dispensation

  Du kan via kommunen søge Fredningsnævnet om dispensation, hvis du ønsker at foretage dig noget på din ejendom, som er i strid med fredningsbestemmelserne.

  Send en begrundet ansøgning vedlagt relevante tegninger, gerne pr. mail til enten kommunens byggeteam, hvis det har noget med byggeri at gøre, eller til kommunens naturteam, hvis det ikke har noget med byggeri at gøre. Mailadresser findes under kontaktinfo.

  Tilsyn

  Kommunen fører tilsyn på alle fredede arealer, der ikke ejes af Miljøministeriet, samt håndhæver overholdelse af fredninger. Kommunen kan gennemføre pleje på fredede områder.

  Læs mere om fredninger på miljøstyrelsens hjemmeside

  Kort over fredninger i Aabenraa Kommune
  Vis større kort

   

   

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid