15 års gen-opdyrkningsret

Hvis du ønsker at lade et landbrugsareal ligge udyrket, kan du anmelde det som udyrket
til kommunen, og bevare en 15 års ret til at genopdyrke arealet. Det gælder, uanset om arealet i mellemtiden har fået en tilstand, så det opfylder kriterierne for beskyttelse i Naturbeskyttelseslovens §3.

Kontaktperson

Torben Hansen, biolog
Tlf.: 7376 7358 - tha@aabenraa.dk