Specielle kontroller ved påbud fra kommunen

Du gøres opmærksom på, at kommunen ved tilsyn kan kræve at en hvilken som helst beholder, skal kontrolleres hvis der er tvivl om dens styrke og tæthed.

Hvornår

Hvis du selv anmoder om det eller kommunen vurderer det ud fra tilsyn

Hvordan

Du udfylder anmodning om beholderkontrol.

Anmodningen sendes til en autoriseret beholderkontrollant.

Kontrollanten sender kopi af anmodningen til kommunen.

Når beholderen er kontrolleret sender kontrollanten en kopi af rapporten til kommunen. Hvis der er bemærkninger til kontrollen sender kommunen dig en indskærpelse.

Hvis der ingen bemærkninger er sender kommunen dig en kvittering for modtagelse af rapporten.

Du har pligt til at lade beholderen kontrollere og udbedre eventuelle mangler ved beholderen.