Basis – og prioriteret tilsyn

Basistilsyn

Et basistilsyn vil almindeligvis blive varslet mindst 14 dage før afholdelse. I varslingen vil kommunen typisk bede dig have forskellige papirer fundet frem. Når vi kommer, vil vi gennemgå papirerne og gå en tur rundt på landbruget. Vi vil blandt andet kontrollere dyreholdets størrelse og om produktionsarealerne stemmer overens med det oplyste, sikkerhedsregler på gyllebeholder, korrekt opbevaring af husdyrgødning, korrekt opbevaring af ensilage, affaldshåndtering, olietanke, eventuelle virkemidler og andre vilkår i miljøgodkendelser, din egenkontrol samt om dine driftsbygninger bruges som oplyst. Når tilsynet er afsluttet, vil du få en rapport. Tilsynet herunder planlægning og afrapportering er omfattet brugerbetaling.

Prioriteret tilsyn

Et prioriteret tilsyn er et mindre omfattet tilsyn rettet mod et bestemt miljøproblem. Tilsynet er et ekstra tilsyn udover basistilsynet og fastlægges på baggrund af din risikoscore. Risikoscoren sker på baggrund af om du har miljøledelse, din regelefterlevelse, forhold med betydning for forebyggede effekt på uheld med husdyrgødning samt størrelse af dit landbrug og om du bor i nærheden af sårbare og følsomme naturområder. Din score fremgår af din seneste tilsynsrapport.

Miljøledelse: Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning i miljøledelse på landbrug. Ved at indføre miljøledelse på dit landbrug, vil det have positiv indflydelse på din risikoscore og måske betyde at du ikke behøver et prioriteret tilsyn, men udelukkende et basistilsyn. Hvis du vil læse mere om miljøledelse på dit landbrug, så se på Miljøstyrelsen hjemmeside

Et prioriteret tilsyn vil ikke nødvendigvis blive varslet på forhånd. Når vi kommer på et prioriteret tilsyn, vil vi typisk kun kontrollere nogle enkelte miljøforhold. Det kan for eksempel være flydelaget på din gyllebeholdere.

Øvrige tilsyn (§7)

Udover basis – og prioriteret tilsyn kan kommunen komme på tilsyn i forbindelse med uheld og væsentlige klager samt i forbindelse med opfølgning på miljøforhold.

Brugerbetaling

Der opkræves brugerbetaling for henholdsvis basis, prioriteret og kampagne tilsyn. Brugerbetaling opkræves for henholdsvis forberedelse, selve tilsynet og afrapportering. Opkrævning sker samlet hvert år i november måned for perioden 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år.
 

Kampagne tilsyn

Se under kampagne tilsyn.
 

 

Kontaktperson

Jørn Nissen Petersen, miljøsagsbehandler
Tlf.: 7376 7283 - jnp@aabenraa.dk