Kampagnetilsyn 2015

På landbrugsområdet har kampagnetilsynet i 2015 været rettet imod ammoniakreducerende miljøteknologier på landbrug med miljøgodkendelser. Der blev ført tilsyn med 13 landbrug. 6 svinebrug og 7 kvægbrug. Tilsynet foregik som et tilsyn, der ikke blev varslet i forvejen. Dog blev der i 2014 sendt en informationsskrivelse rundt til en række landøkonomiske foreninger. På det fysiske tilsyn gennemgik den tilsynsførende vilkårene i de respektive miljøgodkendelser. Konklusionen var at der var 3 landbrug, der ikke levede op til de stillede vilkår. Det ene landbrug havde ikke lavet det ammoniakreducerende gulvsystem selvom stalden blev anvendte til dyr. Det andet forhold var, at landmanden ikke kunne dokumentere at skrabning af staldgulve blev gjort hver 4 time. Det tredje forhold var, at dyrene gik i en ikke - miljøgodkendt bygning, der ikke kunne opfylde gældende miljøregler. Alle forhold medførte at landmanden fik en indskærpelse om lovliggørelse af miljøforholdene.

I 2016 vil kampagne tilsyn komme til at omhandle: - ”Opbevaring og håndtering af foder og ensilage”.