Kampagnetilsyn 2021

Aabenraa Kommunes tilsynskampagne på husdyrbrug i 2021

Aabenraa Kommune gennemfører en række uvarslede kampagnetilsyn på husdyrbrug i løbet af 2021. Ved kampagnetilsynet gennemgås indretning og drift af husdyrbrugenes ensilagepladser. For at få det bedste indtryk af fald- og afløbsforhold vil tilsynene blive forsøgt afholdt i regnvejr. Alle modtagere af et sådant tilsyn vil modtage en skriftlig orientering og opfølgning efterfølgende.
Tilsynene udføres uvarslet i perioden januar til april 2021.
Til orientering vil der blive opkrævet brugerbetaling, jævnfør brugerbetalingsbekendtgørelsen, for tilsynet.

Eventuelle spørgsmål til kampagnen kan rettes til Jon Kjær Jensen 7376 6286 eller jkje@aabenraa.dk.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte
Jon Kjær Jensen, Miljøingeniør
Tlf.: 7376 6286 – mail: jkje@aabenraa.dk