Markstakke

Hvorfor skal markstakken overdækkes ?

Markstakke skal overdækkes for at hindre en udvaskning af næringsstoffer til grund- og overfladevand. Derudover vil det mindske fordampningen af ammoniak og sikre gødningsværdien. Der kan også være en risiko for at dyr og fugle kan sprede smitte fra markstakke til andre ejendomme.

Hvad må lægges i markstak?

Kompost og omsat dybstrøelse med en tørstofprocent på mindst 30 %. Dybstrøelse der lægges i markstak skal være kompostlignende. Dette defineres ved at dybstrøelsen skal have ligget i stalden eller på møddingspladsen i 3-4 mdr. for kvæg og heste eller 1-2 mdr. for fjerkræ. Det skyldes at efter denne periode vil opsætningsprocessen være godt i gang.

Hvor må markstakken ligge?

Der er nogle afstandskrav der skal være opfyldt når man udlægger en markstak.

  • 50 m til almene vandindvindingsanlæg
  • 25 m til andre vandindvindingsanlæg
  • 15 m til vandløb, dræn og søer over 100 m2
  • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  • 15 m til beboelse på samme ejendom
  • 30 m til naboskel

Derudover må markstakke ikke ligge på arealer der skråner ned mod vandløb eller søer over 100 m2.

Hvordan skal den overdækkes?

Markstakke skal over dækkes med kompostdug eller andet lufttæt materiale. Overdækningen skal sikres med jord eller andet tungt materiale fx dæk. Du skal sørge for at overdækningen ikke flyver af og at den lægges på igen hvis den skulle løsne sig.

Kontaktinfo

Landbrug

Telefon: 7376 7864
Mail: landbrug@aabenraa.dk