Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Skilte i det åbne land

Naturbeskyttelseslovens regler om skiltning har til formål at friholde det åbne land for reklame- og propagandaskilte mv.

Med enkelte undtagelser må der ikke opsættes nogen form for reklamer i det åbne land. 
Skilte som må opsættes, er

  • Mindre oplysningsskilte opsat ved indkørsel til virksomheder
  • Skiltning for salg af grunde i områder der i lokalplan er udlagt til erhvervsområde
  • Trafikkampagner godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed
  • Valgplakater

Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside og på Retsinfo.dk.

Det er generelt kommunen som skal sikre, at reglerne om skiltning i det åbne land bliver overholdt. Ved statsveje er det dog Vejdirektoratet som har ansvaret.

Kontaktinfo

Team Byg

Telefon: 7376 7347
Mail: byg@aabenraa.dk
Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid