Grænseværdier for udvalgte tungmetaller og PCB fra byggeaffald

Aabenraa Kommune anvender nedenstående grænseværdier. Her gøres opmærksom på at grænseværdierne kun er vejledende, da klassificering af affaldet udføres ved enhver konkret sag.

Denne liste med grænseværdier er ikke udtømmende, der kan også være andre stoffer i byggeaffald som bygherre skal være opmærksom på.

Stof

Rent (mg/kg)

Forurenet (mg/kg)

Farligt (mg/kg)

Arsen (Ar)

20

20-1.000

1.000

Asbest

Ikke påvist

 

Påvist

Bly (Pb)

40

40-2.500

2.500

Cadmium (Cd)

0,5

0,5-1.000

1.000

Chrom total (Cr)

500

500-1.000

1.000

Chrom VI (Cr)

20

20-1.000

1.000

Klorparaffiner, kortkædede (SCCP)

Ingen spor af

Spor af-10.000

10.000

Klorparaffiner, mellemkædede (MCCP)

Ingen spor af

Spor af-2.500

2.500

Kobber (Cu)

500

500-2.500

2.500

Kviksølv, organisk (Hg)

1,0

1,0-500

500

Kviksølv, uorganisk (Hg)

1,0

1,0-1.000

1.000

Nikkel (Ni)

30

30-1.000

1.000

PCB (total)

0,1

0,1-50

50

Zink (Zn)

500

500-2.500

2.500

Rent byggeaffald

Hvis alle de grænseværdier for rent affald er overholdt kan affaldet genanvendes. Aabenraa Kommune kan ikke anvise affald til genanvendelse.

Forurenet byggeaffald

Forurenet affald anvises til forbrænding, hvis det er forbrændingsegnet. Affald, der hverken kan genbruges eller forbrændes, skal deponeres.

Forbrændingsegnet affald anvises til: omlastning på Arwos Deponi på Flensborgvej 353, 6200 Aabenraa, tlf. 76 93 00 00. Vær opmærksom på at Arwos modtagerregler skal overholdes ved aflevering af forbrændingsegnet affald til omlastning. Du kan læse mere om ordningen på Arwos hjemmeside

Deponeringsegnet affald anvises til: Arwos Deponi på Flensborgvej 353, 6200 Aabenraa, tlf. 76 93 00 00.  Vær opmærksom på at du skal være tilmeldt som kunde for at transportere affald til deponianlægget, se mere om dette på Arwos hjemmeside

Farligt byggeaffald

Hvis ét af stofferne findes i en koncentration, der gør affaldet farligt, skal affaldet håndteres som farligt og sorteres fra. Ved anvendelse af HP14 reglerne kan affald affaldet klassificeres som farligt affald, hvis affaldet indeholder flere stoffer under kategorien forurenet.

Farligt affald anvises til:

Fortum Waste Solutions A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg; www.fortum.dk, tlf. 63 31 71 00.

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, tlf. 76 20 13 00.

Farligt genanvendeligt affald kan afleveres til virksomheder der er miljøgodkendt til at modtage affaldet. Aabenraa Kommunen skal godkende dette ved anvisning af affaldet.