Udviklingsråd Sønderjylland

Udviklingsråd Sønderjylland er et privat-offentligt samarbejde, hvor partnerne i fællesskab arbejder for at skabe vækst og udvikling i Sønderjylland.

For yderligere info se www.soenderjylland.dk