Ansøgning om tilskud til voksenlærling

Virksomheder, der har indgået en uddannelsesaftale med en borger over 25 år, har mulighed for at tilskud til lønnen via voksenlærlingeordningen. Læs mere om ordningen på Jobcenterets hjemmeside.