Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion

Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion. En arbejdsplads (virksomhed eller uddannelsesinstitution) kan få tilskud til introduktion, vejledning og oplæring af nye medarbejdere under visse betingelser fastsat i loven. Ordningen kaldes mentorfunktionen. Du viderestilles til indberetningssiden på virk.dk.