Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud

Du kan anvende denne indberetningen, når du ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud.
Du viderestilles til VITAS' hjemmeside.