Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Du kan som virksomhed anvende dette selvbetjeningsforløb, når du ønsker at tilbyde at have ledige i virksomhedspraktik. Forløbet skal afdække, hvilken praktikplads virksomheden kan tilbyde, og om virksomheden opfylder betingelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for ledige i virksomhedspraktik.
Du viderestilles til VITAS' hjemmeside.

Du får brug for:

  • NemID
  • Alle eller dele af oplysningerne om virksomhedspraktikken kan medsendes i bilag
Begynd selvbetjening nu kræver digital signatur