Sygedagpenge, Aftale arbejdsgiver - lønmodtager (§ 56)

DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.
Blanketten SKAL startes af arbejdsgiver.