Olietanke

Alle olietanke som er i brug i dag, skal være typegodkendte og forsynet med en tankplade. Tankpladen indeholder oplysninger om tankens type og produktionsår. På baggrund af disse oplysninger kan du afgøre om tanken er lovlig. Er du i tvivl kan du få hjælp hos kommunen.

Forskellige tanktyper

Der findes flere forskellige typer af tanke.

Du skal bruge oplysninger om tanken fra tankattest eller tankplade for at afgøre om tanken er lovlig. Har du ingen oplysninger om tanken kan kommunen måske finde oplysningerne i arkivet.

Overjordiske ståltanke under 6000 l (både inden- og udendørs):

 • Typegodkendte tanke med indvendig belægning eller offeranode er lovlige 40 år efter fabrikationsår.
 • Øvrige tanke er lovlige 30 år efter fabrikationsår
 • Hvis du ikke kan finde oplysninger om tankens alder er tanken ulovlig og og skal tages ud af brug, dvs. at den skal sløjfes. Se side om ændring af olietanke.

Overjordiske plasttanke under 6000 l (både inden- og udendørs):

 • Dobbeltvæggede: er lovlige 40 år efter fabrikationsår.
 • Enkeltvæggede: er lovlige 25 år efter fabrikationsår
 • Hvis du ikke kan finde oplysninger om tankens alder er tanken ulovlig og skal tages ud af brug, dvs. at den skal sløjfes. Se side om ændring af olietanke.

Nedgravede ståltanke under 6000 l:

 • Typegodkendte tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse og udvendig glasfiberarmeret polyesterbelægning er lovlige 50 år efter fabrikationsår.
 • Typegodkendte tanke med udvendig, glasfiberarmeret polyesterbelægning er lovlige 40 år efter fabrikationsår.
 • Anden typegodkendt udvendig belægning er lovlige 50 år efter fabrikationsår.
 • Hvis du ikke kan finde oplysninger om tankens alder er tanken ulovlig og skal tages ud af brug, dvs. at den skal sløjfes. Se side om ændring af olietanke.

Nedgravede plasttanke under 6000 l:

 • Er lovlige 45 år efter fabrikationsår.
 • Hvis fabrikationsåret er ukendt skulle tanken have været sløjfes senest den 31. marts 2015, se side om ændring af olietanke.

AJVA-plasttanke:

Rørføringer

Tanke over 6000 l:

Der gælder særlige regler for større tankanlæg. Reglerne fremgår af olietankbekendtgørelsen og benzinstationsbekendtgørelsen.

Ofte stillede spørgsmål

 • Tankpladen er tankens id. Her kan du finde et g.nr.,  som er en kode for oplysninger om tankens producent, hvilket materiale tanken er lavet af og hvordan den er sikret mod at blive utæt. Desuden findes tankens produktionsår, størrelse og nummer på pladen. Tanke uden tankplade er ulovlige.

  Du kan ofte finde tankpladen i nærheden af påfyldningsstudsen. Hvis tankpladen ikke er synlig på en nedgravet tank, kan du grave ned til tanken og lede efter tankpladen.

 • Tankattesten er et stykke papir, der indeholder flere oplysninger end tankpladen. Tankattesten følger tanken, så når du køber en tank (ny eller brugt) følger der som regel en tankattest med. En kopi af tankattesten skal sendes til kommunen, når du opstiller eller nedgraver en olietank.

Er du i tvivl om hvordan oplysningerne på tankpladen eller tankattesten skal tolkes, mangler du oplysninger om din tank eller er du usikker på tankens lovlighed, kan du sende en mail til industri@aabenraa.dk, eller ringe til Lene Hansen på tlf. 7376 7044.