Modtagelse af ren jord i råstofgrave

Det er generelt ikke tilladt at bortkøre jord til råstofgrave eller tidligere råstofgrave. Region Syddanmark kan give tilladelse til dette. I Aabenraa Kommune har tre råstofgrave tilladelse til at modtage ren overskudsjord – Hønsnap Grusgrav nord for Kollund, Nymølle Stenindustrier i Kliplev og Moselund Grusgrav syd for Sønder Hostrup

Selvbetjening

Jordflytning

Tilladelse til at modtage ren jord

Regionen kan give tilladelse til at deponere ren jord i råstofgrave eller tidligere råstofgrave, hvis det ikke strider imod hensynet til drikkevandsinteresser. Jordflytningen skal anmeldes via Jordweb og jorden må ikke køres til grusgraven før kommunen har godkendt anmeldelsen.

Ved modtagelse af jord i råstofgrave skal kopier af de godkendte papirer opbevares hos råstofgraven. De modtagne jordmængder skal årligt indberettes til regionen. Jordflytningsskemaer findes på Regionen Syddanmarks hjemmeside

Der kan være en interesse i at modtage ren jord i forbindelse med indvinding af råstoffer. En af grundene kan være at kompensere for de materialer, der er gravet op og fjernet fra arealet. På den måde kan terrænet blive hævet, således at området bagefter kan bruges som landbrugsareal. En anden grund kan være, at området efter endt gravning kan laves mere bakket og spændende.

Hvis du har spørgsmål omkring hvilke råstofgrave, der har tilladelse til at modtage ren jord og/eller hvad tilladelsen indeholder, skal disse rettes direkte til Region Syddanmark. Enten via mail til miljoe-råstoffer@rsyd.dk, eller via telefon 7663 1917.

Spørgsmål omkring anmeldelse af/tilladelse til bortkørsel af ren jord til godkendte råstofgrave rettes til Aabenraa Kommune på industri@aabenraa.dk eller til Lillin Villadsen tlf. 7376 8961 eller Lene Hansen tlf. 7376 7044.