CSR-mærke Aabenraa

Ansøgningsfristen til Aabenraa Kommunes CSR-mærke 2023 er udløbet.

Om CSR-mærke Aabenraa
Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR-mærke for social ansvarlighed.

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner.

Hvem kan få CSR-mærke Aabenraa?
Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune, og hvis minimum 10 % af jeres medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) har været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

CSR-mærke Aabenraa 2023:
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på deres møde d. 10 januar 113 virksomheder i Aabenraa Kommune til at få få tildelt CSR-mærket for 2023.

Virksomhedere modtager Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2023 torsdag d. 23. februar på rådhuset af borgmesteren og arbejdsmarkedsudvalgets formand.

Du kan se virksomhederne her.

Næste mulighed for at søge Aabenraa Kommunes CSR-mærke bliver i oktober 2023.

Vil du vide mere?
Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål til CSR-mærke Aabenraa, kan du skrive os en mail til cdu@aabenraa.dk

 

Aabenraa Kommune
JB-Sekretariatet
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Mail: cdu@aabenraa.dk