Erhvervstræf

Erhvervsstrategien er udviklet sammen med og for de lokale virksomheder, og fremadrettet styrkes kontakten mellem erhvervsliv og kommune. Dette sker blandt andet igennem årlige erhvervstræf og løbende dialog i erhvervspaneler.

Tilmeld dig Erhvervstræf den 13. september 2023
Allerede nu kan du tilmelde dig årets anden erhvervstræf, der afholdes på Folkehjem den 13. september fra 17.30-20.30.

Vi inviterer igen lokale virksomhedsejere og ledere, erhvervsmæglere og investorer til erhvervstræf.
Denne gang følger vi op på Dansk Industri's undersøgelse af det lokale erhvervsklima og ved bordene vender vi aktuelle emner. 

Tilmeld dig her: Aabenraa Kommune inviterer til Erhvervstræf | Aabenraa Kommune (nemtilmeld.dk)

 

Om erhvervstræffene
Erhvervstræffene afholdes 1-2 gange om året med Aabenraa Kommune som arrangør, og alle lokale erhvervsdrivende er inviteret til at deltage. Formålet med erhvervstræffene er både at informere og involvere det lokale erhvervsliv i arbejdet med kommende erhvervstiltag. Ligeledes får erhvervspanelerne mulighed for at give indspark i debatten til både politikere og andre lokale erhvervsdrivende.