Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035

Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa - Fremtidens Købstad i 2035 blev vedtaget på byrådsmødet 30. april.

En udviklingsplan som skal være med til at gøre byen til en af de mest levende og moderne i Danmark frem mod købstadsjubilæet i 2035.

  Planen skal samtidig sikre, at byen kan udvikle sig i en fremtid, hvor de
  traditionelle købstæder mister deres altoverskyggende identitet som rene
  handelsbyer.

  Det har været en intens proces og visionen for Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad, er klar efter måneders arbejde. Et frugtbart samarbejde med fonden Realdania blev påbegyndt sommeren 2012 og i februar/marts 2013 fandt de første offentlige arrangementer sted - og Aabenraa som Fremtidens Købstad kom til debat og i fokus.

  Som et skridt mod en vision for Aabenraa blev der i maj 2013 udskrevet en arkitektkonkurrence med henblik på at få løsningsmodeller til Aabenraa som Fremtidens Købstad.

  Processen har, fra den for alvor gik i gang, fulgt en stram tidsplan på 12 måneder fra start til endelig vedtagelse i Byrådet. Tidsplanen er overholdt og resultatet af en grundig og intens proces præsenteres nu i form af denne udviklingsplan.

  Der er tre markante drivkræfter i udviklingsplanen
  Der er forslag om tre vigtige drivkræfter i planen, som er nerver i hver sit vigtige delområde i Aabenraa bymidte. Hver især er de forløb, som skal booste de delområder, de befinder sig i.

  Klimaboulevarden er byens nye gennemfartsvej og består af Gasværksvej, som kobles sammen med Løgumklostervej og Skibbroen. Den bliver Aabenraas nye ansigt mod øst. På østsiden af Klimaboulevarden anlægges både en vold og en kanal, der sikrer byen mod havvandsstigninger. Boulevarden håndterer og fordeler byens gennemkørende og tunge trafik. Det bliver en grøn boulevard med træer og bred midterrabat - altså et naturskønt område.

  Campus-Ramblaen er en markeret og bred stiforbindelse, som er skitseret fra campusområdet ved gymnasierne i den nordlige ende og til svømme- og idrætscentret med den nye multiarena og Kongehøjskolen i den sydlige. Ramblaen er tænkt om en fysisk forbindelse mellem læring og bevægelse og skal i sig selv indbyde til aktivitet. Samtidig fungerer den som del af en klimasikring af området ved Dyrskuepladsen.

  Handels- & Kulturloopet samler handelsområdet i bymidten i et kredsløb mellem gågaden, Madevej og Klimaboulevarden. Som ankerpunkter nord og syd i loopet foreslås der to kulturinstitutioner, der skal være med til at trække publikum ind til byen. I den sydlige ende evt. et overdækket markedsområde. I den nordlige ende evt. et kulturtorv, hvor der blandt andet skabes sammenhæng med Sønderjyllandshallen. Det kan bidrage til et forstærket hjerte i byen, som blander handel med kultur og andre publikumsaktiviteter. H.P. Hanssens Gade bliver samtidig et nyt grønt strøg i bymidten uden hurtig gennemkørende trafik.

  På tværs af de tre vigtige områder er en række væsentlige øst-/vestgående passager, som skal linke de tre områder sammen. Passagerne skal styrkes, og det skal gøres attraktivt at bevæge sig på tværs af byen både til fods og på cykel. Her er det altså de bløde trafikanter, som har høj prioritet.

  Der er flere emner i udviklingsplanen og realiseringen af idéer og visioner er allerede i gang. Læs mere om tilblivelsen af udviklingsplanen og om de projekter som nu er under udførelse på fremtidensaabenraa.dk. Her kan du også tilmelde dig en nyhedsmail og løbende få nyt om udviklingen af Aabenraa. Nyhedsmailen udkommer ca. en gang i måneden.   

  Kontaktinfo

  Janni Kollerup

  Telefon: 73 76 63 14
  Mail: jkla@aabenraa.dk
  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

  Borgerservice - bestil tid