Klager over disko­teker, barer m.m.

Hvis du føler dig generet af støj, høj musik eller andet ved et forretningssted (diskotek, bar, restauration m.m.), har du mulighed for at klage til kommunen. Klager over støjgener m.m. på veje og andre offentlige steder, skal rettes til politiet.

Alkoholbevilling

Aabenraa Kommunes økonomiudvalg er bevillingsmyndighed, når et diskotek/bar søger om alkoholbevilling.

Udvidet åbningstid

Den generelle åbningstid for forretningsstederne er til kl. 2 om natten. Aabenraa Kommunes økonomiudvalg er bevillingsmyndighed, når et diskotek/bar søger om udvidet åbningstid – eksempelvis til kl. 5 om morgenen.

Klage over gener

Hvis du føler dig generet af støj, høj musik m.m., kan du klage til Aabenraa Kommune. Du kan ringe til os, men det letter sagsbehandlingen, hvis du sender en mail med en beskrivelse af problemet.

Aabenraa Kommune behandler klagen ud fra Miljøstyrelsens vejledning om støj og lugt fra restaurationer samt ekstern støj fra virksomheder.

Kommunen kan påbyde forretningsstedet at få foretaget støjmålinger, og på denne måde kan man finde ud af, hvor højt anlægget må spille for at overholde grænseværdierne ved naboerne. Forretningsstedet kan påbydes at holde vinduer og døre lukkede, foretage isolering af vægge og loft samt at få påmonteret en begrænser på musikanlægget, så lydstyrken fra musikken holdes på det fastlagte niveau.

Hvis ikke påbuddet følges, kan kommunen nedlægge forbud mod at der eksempelvis spilles musik.

Ofte stillede spørgsmål

  • Det er en boks, som musikken skal passere fra anlægget til højttalerne. Begrænseren indstilles til et vist niveau, og anlægget kan på denne måde ikke spille højere.

  • En akkrediteret støjrådgiver foretager en måling af musikniveauet, og sammenholder
    det med de grænseværdier der er for støj i omgivelserne. Resultatet er, at man
    finder det niveau anlægget må spille for at overholde grænseværdierne.

  • Åbningstid til kl. 05 om morgenen.

  • Med forretningssted menes diskotek, bar, restauration m.m.

Hvis du har øvrige spørgsmål om klager, kan du skrive til miljø på industri@aabenraa.dk og hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål kan du ringe til kommunen.