Modulvogntog

Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons.

Modulvogntogene må kun køre på et udvalgt vejnet, som skal justeres for at kunne leve op til kravene for sikkerhed og fremkommelighed.

Dette vejnet er udpeget af Transportministeren. Kommuner og virksomheder kan også medvirke til at udbygge udvalgte strækninger, så de lever op til de krav der stilles, for at lokale virksomheder kan koble sig på det overordnede modulvogntogsvejnet.

Kontaktinfo

Trafik & Anlæg

Mail: Trafik@aabenraa.dk