Særtransporter

Ved transporter der medfører overskridelse af bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, akseltryk og totalvægt skal der foreligge en transporttilladelse til særtransport, der udstedes af politiet.

Ansøg Vejdirektoratet om tilladelse, når du skal gennemføre en særtransport - tryk her

Du skal hente tilladelse hos Vejdirektoratet, hvis du vil køre med transporter, der overskrider følgende grænser:

 • Køretøjers bredde
  Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en bredde, der overstiger 2,55 m.
 • Køretøjers længde
  Et køretøj (enkelt) må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 12 m. Vogntog bestående af bil med sættevogn må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 16,50 m. Vogntog må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 18,75 m (kan ikke fraviges). Vogntog bestående af motordrevet køretøj med påhængsvogn eller påhængsredskab (bortset fra lastbil med påhængsvogn) må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 18,50 m.
 • Køretøjers højde
  Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en højde, der overstiger 4,00 m.
 • Køretøjers akseltryk
  Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vejen, hvis trykket, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10 ton.
 • Køretøjers totalvægt
  Vogntog bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj må maksimalt veje 48 ton. Andre vogntog må maksimalt veje 44 ton.

Særligt ved tunge transport anvendes der et klassificeringssystem for broer og tunge køretøjer.

Der kan være tale om engangstilladelser eller generelle tilladelser på bestemte vejstrækninger eller på et bestemt vejnet, f.eks. Tungvogns Vejnettet.

Ud fra kortet tungvejsvognnettet, kan politiet udstede transporttilladelser bl.a. under forudsætning af at samtlige broklasser på de berørte vejstrækninger er større end køretøjets klasse.

Udenfor dette vejnet skal politiet indhente godkendelse fra vejmyndighederne for den enkelte særtransport. Her er forudsætningen ligeledes at samtlige broklasser på de berørte vejstrækninger er større end køretøjets klasse.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons.

  Modulvogntogene må kun køre på et udvalgt vejnet, som skal justeres for at kunne leve op til kravene for sikkerhed og fremkommelighed.

  Dette vejnet er udpeget af Transportministeren. Kommuner og virksomheder kan også medvirke til at udbygge udvalgte strækninger, så de lever op til de krav der stilles, for at lokale virksomheder kan koble sig på det overordnede modulvogntogsvejnet.

Kontaktperson

Shahin Amirian, diplomingeniør
Tlf.: 7376 7775 - sami@aabenraa.dk