Container, stillads, lift, mm. på vejareal

Der skal altid søges om tilladelse til midlertidig anbringelse af genstande på offentlige veje/områder og på private fællesveje

Råden over vej - materiel

Genstande som anbringes på vejarealet skal være forsynet med ejerens navn og telefonnummer.

Ansøgeren/afmærkningsansvarlige har det fulde ansvar for, at materiellet er opstillet med den korrekte afmærkning og efter gældende vejregler.

Du skal søge digitalt om tilladelse til råden over vejareal og ansøgningen skal senest sendes til Aabenraa Kommune en uge inden opstillingen.

Under relateret filer, kan du finde to vedhæftet vejledninger, som viser hvordan du opretter en ansøgning og hvordan du udpeger stedet på kortet.

Der er også linket til eksempler på tegninger til opstilling af materiel.

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Finn Borchert, sagsbehandler
Tlf.: 7376 6993 - fbor@aabenraa.dk