Midlertidig kørselstilladelse og parkeringstilladelse

Aabenraa Kommune kan udstede midlertidige parkeringstilladelser på offentlige vejareal, samt kørsels- og parkeringstilladelse i Gågaden i Aabenraa

En midlertidig parkeringstilladelse kan f.eks. gives til en håndværker som har brug for, at parkere bilen udover tidsbegrænsningen på de offentlige parkeringspladser, i forbindelse med renovering af en bygning mm.. Man kan også som borger søge om en midlertidig parkeringstilladelse i forbindelse med flytning mm..

Det samme gælder for den midlertidige kørsels- og parkeringstilladelse i Gågaden i Aabenraa midtby. Der er dog nogle særlige vilkår, som man skal være opmærksom på, når man ønsker at køre og parkere i Gågaden f.eks.:

  • Kørsel og parkering i Gågaden skal ske uden for butikkernes åbningstid og der tages hensyn til de gående.
  • Indkørsel til Gågaden skal ske fra lyskrydset Nørreport/H. P. Hanssens Gade og kørslen skal ske med lav hastighed og kortest strækning.
  • Kørselsretningen i Gågaden er ensrettet og der køres fra nord mod syd. Der må ikke foretages U-vending eller udkørsel i lyskrydset Nørreport/H. P. Hanssens Gade.

Dette er bare nogle af de vilkår, som der bliver stillet i den midlertidige tilladelse.

 

Opstår der nogle spørgsmål, send en mail til trafik@aabenraa.dk

Kontaktperson

Lena Kjær Bramsen, sagsbehandler
Tlf.: 7376 8765 - lkbr@aabenraa.dk