Ophæng­ning af pla­kater og ban­nere

Regler for ophængning af plakater og bannere i Aabenraa Kommune

Hvert år afholdes der mange offentlige arrangementer i Aabenraa Kommune. Det er flere og flere af arrangørerne, der gerne vil reklamere for sit offentlige arrangement enten ved ophængning af plakater langs vejene eller ved placering af større bannere over eller langs vejareal. 

Hvis du ønsker at få markedsført dit offentlige arrangement i form af plakater eller bannere på vejareal, skal du være opmærksom på, at Aabenraa Kommune har fastsat et regulativ for plakater, bannere og midlertidig vejvisning. 

Plakater

Ønsker du at markedsføre dit arrangement i form af ophængning af plakater i gadelamper langs vejene eller andre synlige steder, skal der som udgangspunkt ikke søges ved vejmyndigheden, så længe du overholder reglerne for plakater.

Plakater skal altid sættes godt fast, så de ikke falder ned. Plakatejeren skal søge for, at der bliver ført tilsyn med de ophængte plakater i hele ophængningsperioden. Plakater der er faldet ned, bliver fjernet for plakatejerens regning.

Bannere

Ønsker du at markedsføre dit arrangement i form af ophængning af banner på eller over vejareal, kræver det derimod vejmyndighedens tilladelse. Ansøgningen skal opfylde kravene i regulativet for ophængning af banner.

Ansøgning samt kort med angivelse af placering af banner sendes til Trafik og Anlæg, mail arrangementer@aabenraa.dk

Skilte i det åbne land

I forbindelse med opsætning af skilte i det åbne land i forbindelse med et arrangement, findes der regler i Naturbeskyttelsesloven, der også skal overholdes.