Samgravning

......så vi generer borgerne mindst muligt

I henhold til ”Lov om offentlige veje m.v. §74” skal ledningsejere i videst mulig omfang sørge for samgravning.

Det vil forhindre flere på hinanden følgende opgravninger og derved generer vi borgerne mindst muligt.

Du kan her på siden finde:

Kontaktperson

Hanne Petersen, teknisk designer
Tlf.: 7376 7116 - hpe@aabenraa.dk

Kontaktinfo

Trafik & Anlæg

Mail: Trafik@aabenraa.dk