Samgravning

......så vi generer borgerne mindst muligt

I henhold til ”Lov om offentlige veje m.v. §74” skal ledningsejere i videst mulig omfang sørge for samgravning.

Det vil forhindre flere på hinanden følgende opgravninger og derved generer vi borgerne mindst muligt.

Forslag til høringsskema og oversigt over ledningsejere i Aabenraa kommune, kan findes her på siden.