Stadepladser

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at opstille en vogn, bod eller lignende på vejareal eller på et kommunalejet areal.

Du kan ansøge om en stadeplads ved, at benytte ovenstående ansøgningsblanket. Sørg for at have et kort klar med angivelse af den ønskede stadeplads, samt beskrivelse af det du ønsker at sælge.

Du har mulighed for, at benytte kortfunktionerne på kommunens hjemmeside https://www.aabenraa.dk/kort

Stadeplads på vejareal

Ønsker du en infoplads eller en stadeplads til et oplysende/velgørende formål eller til salg af husflidsprodukter, fødevarer, juletræer m.v. i gågaden i Aabenraa, eller på et andet egnet vejareal i en af kommunens andre byer, skal du indhente en tilladelse hos kommunens vejmyndighed ved, at benytte ansøgningsblanketten her på siden.
Vær opmærksom på, at Aabenraa Kommune opkræver en stadepladsafgift. Taksten vil blive indeksreguleret hvert år og taksten er eksklusiv forbrug, når der er tale om kommerciel brug. Taksten for 2022 kan ses her.

Aabenraa Kommune har kun nogle få faste stadepladser, som vi kan henvises til, men måske kender du selv til et egnet vejareal, som du kunne tænke dig at benytte. Markere det areal du finder egnet til en stadeplads på et kort og upload det i den digitale ansøgningsblanket.

Stadeplads på et kommunalejet areal

Ønsker du en stadeplads på et kommunalejet areal til for eksempel salg af fyrværkeri, juletræer eller andet varesalg, skal du indhente en grundejertilladelse hos Aabenraa Kommune. Grundejertilladelsen søger du ved, at benytte ansøgningsblanketten her på siden.

Er det tale om opstilling af et større kræmmermarked eller et andet offentligt arrangement, skal du dog i stedet benytte ansøgningsskemaet under siden arrangementer. Her søger du både kommunen, beredskabet og politiet på samme tid.

Torvehandel på Centerpladsen i Tinglev (Torsdag)

På Centerpladsen i Tinglev afholdes der torvedag hver torsdag fra kl. 12.00 til kl. 18.00.
Ønsker du en stadeplads på centerpladsen, skal du benytte ansøgningsblanketten her på siden.
Kort over torvepladsen.

Torvehandel på Markedspladsen i Aabenraa (Lørdag)

Aabenraa Kommune har udlånt Markedspladsen, beliggende på Madevej 6 i Aabenraa, til Business Aabenraa hver lørdag, hvor der afholdes torvedag fra kl. 08.00 til kl. 14.00.
Ønsker du en stadeplads på torvedag om lørdagen, skal du sende din ansøgning til Business Aabenraa via mailen post@businessaabenraa.com

Kontaktperson

Stine Severin Hansen, sagsbehandler
Tlf.: 7376 6088 - stsha@aabenraa.dk